Hoppa till huvudinnehåll

Om Svenska Tragerföreningen

Svenska Tragerföreningenär en ideell, politiskt och religiöst obunden förening, som har till uppgift att verka för seriösa studier av TRAGER® psykofysisk integrering och Mentastics rörelseövningar. 

Tragerterapeuter

Bakgrund och vision

Föreningen grundades 1983 och vill främja människors fysiska och psykiska hälsa samt sprida kunskap om Trager och Mentastics rörelseövningar. Vidare vill föreningen verka för fortsatt utbildning inom Trager, samt stödja och inspirera föreningens medlemmar i deras fortsatta utövande av Trager. Svenska Tragerföreningen är öppen för alla som önskar delta eller stödja verksamheten.

Förmåner

Som medlem/ vän/ student får du regelbunden information från Svenska Tragerföreningen samt inbjudningar till kurser och andra evenemang. Du får ta del av specialerbjudanden som till exempel Mentastics digitalt via internet och andra aktiviteter.

Bli medlem

Tragermedlem ska ha gått Tragerutbildningen och vara/ eller tidigare ha varit diplomerad Tragerterapeut. Årsavgiften är 250:-. Har rösträtt på årsmötet.

Betala årsavgiften 250:- till bankgiro 5274 - 4471, Tjörns Sparbank, Svenska Tragerföreningen. Var noga med att skriva namn, adress, telefon och e-post. Vi skickar information via e-post i så stor utsträckning som möjligt.

Bli Tragervän

Vill du stödja Svenska Tragerföreningens verksamhet utan att själv vara aktiv som Trager® terapeut eller student går det bra att bli Tragervän. Har inte rösträtt på årsmötet.

Betala årsavgiften 100:- på bankgiro 5274 - 4471, Tjörns Sparbank, Svenska Tragerföreningen. Var noga med att skriva namn, adress, telefon och e-post. Vi skickar information via e-post i så stor utsträckning som möjligt.

Tragerstudent

Ingen avgift året du går Steg 1-kursen i Tragerutbildningen (Level 1). Därefter är avgiften 100 kr tills du är färdig diplomerad Tragerterapeut.

Betala årsavgiften 100:- på bankgiro 5274 - 4471, Tjörns Sparbank, Svenska Tragerföreningen. Var noga med att skriva namn, adress, telefon och e-post. Vi skickar information via e-post i så stor utsträckning som möjligt.

Årsmöte 2024

OBS NY TID! Årsmöte 2024 äger rum söndag 14 april 2024 kl 13.00 i Stockholm och via Zoom. Årsmöteshandlingar skickas ut till föreningens medlemmar. 

Styrelse 2023

Vid Svenska Tragerföreningens årsmöte söndag 12 mars 2023 valdes följande styrelse:

Ordförande: Jan Fogel
Sekreterare: Birgitta Hultqvist
Kassör: Margaret Gyllenpalm
Ordinarie ledamöter: Maggi Ronnell, Ann-Charlotte Fogel
Suppleant: Åsa Lundell
Revisor: Göran Ronnell
Valberedning: Bo Ahlinder

Kontakt

Ordförande Jan Fogel, tfn +46 304 77 671, www.studiofogel.se

___

< Till första sidan
Internationellt >
Blogg & nyheter >