Hoppa till huvudinnehåll

Om Milton Trager

Trager® Approach har fått sitt namn efter upphovsmannen doktor Milton Trager, USA (1908-1997). Han ägnade sitt liv åt att utforska effekterna av hur beröring med mjuka rörelser påverkar kroppen och nervsystemet.

Milton Trager föddes i Chicago 1908 och växte upp under fattiga förhållanden. Som barn var han liten till växten, klen och ofta sjuk, men han älskade att röra på sig. Genom övning och tålamod uppnådde han i ungdomen en atletisk och graciös kropp som både dansare och akrobat. I sena tonåren flyttade hans familj till Miami Beach. Det var här principerna bakom Trager® upptäcktes av en lyckosam tillfällighet.

Doktor Milton Trager
Dr. Milton Trager (1908-1997) upphovsmannen till Trager psykofysisk integrering. Foto: Trager International. 

Milton Tragers intuitiva händer

Den då 18-årige Milton Trager började träna boxning. Efter passen fick han ibland massage av sin tränare. En dag märkte Milton hur trött hans tränare var och frågade om inte han kunde ge honom massage istället. Tränaren blev överraskad över vad han kände från den unge Miltons händer. Han övertygade Milton om att det här var händer som skulle användas till något helt annat än till boxning. Förvånad och uppmuntrad gick Milton hem och provade intuitivt med sina händer att hjälpa sin far som hade kroniska ischiasbesvär. Efter några sessioner var pappans ryggsmärta helt borta. Det här var starten till det som för Milton Trager skulle bli ett livslångt utforskande av hur beröring med mjuka rörelser kan påverka kroppen och nervsystemet.

TRAGER® psykofysisk integrering

Efter sin upptäckt erbjöd Milton Trager sitt intuitiva sätt att arbeta till alla som ville prova på. Människor med vitt skilda fysiska besvär kom till honom. Utifrån det utvecklade och förfinade han sitt arbete, som han kom att benämna Trager® psykofysisk integrering. Tusentals människor med smärtsamma ryggar, polio, astma, emfysem, multipel skleros och muskeldystrofi besvarade hans beröring med olika grader av förbättring, från lättare lindring till att bli fullständigt fria från smärta och symptom. Under de första åren utforskade Milton olika sätt att arbeta med Trager®. Bland annat tränade han på en rullstolsburen 19-årig vän som varit förlamad av polio i fyra år. Efter en tid med Miltons träning och övningar kunde vännen gå igen. Detta blev ett genombrott i Milton Tragers sätt att arbeta.

Studerade till läkare

Många års arbete med människor med olika typer av neuromuskulära besvär övertygade honom om att han hade något att erbjuda den medicinska professionen. Senare i livet sa han, "Mitt stora mål var att mitt arbete till fullo skulle accepteras av läkarvetenskapen". Vid fyrtiotvå års ålder ansökte han därför till flera läkarutbildningar, men fick upprepade gånger nej på grund av att han ansågs för gammal. Men Milton Trager gav inte upp. Till slut blev han antagen till Universidad Autonoma de Guadalajara i Mexico. Universitetet inrättade en klinik till honom där han kunde fortsätta sitt arbete i psykofysisk integrering. Sex år senare, fyrtiosju år gammal, examinerades han som M.D. (Medical Doctor) 1955.

Grundade Trager Institute

Under de kommande 20 åren fortsatte Milton Trager att ta emot patienter i sin praktik. En dag blev han inbjuden till Esalen Institute i Big Sur i Kalifornien för att ge en demonstration. Där skedde ett avgörande möte med Betty Fuller (som även spelade en viktig roll för att sprida Moshe Feldenkrais kunskap till USA).

Betty Fuller undervisade vid Esalen och hade just då svåra besvär med sin nacke. Milton erbjöd sig att se vad han kunde göra och redan efter en kort stund med Trager® försvann smärtan och stelheten i nacken. Betty Fuller blev genast fascinerad av både resultatet och känslan. Det här blev starten till en viktig vidareutveckling och spridning av Milton Tragers arbete. Tillsammans med Milton Trager grundade Betty Fuller 1980 The Trager® Institute. Kort därefter inrättades ett certifieringsprogram för att utbilda och certifiera Trager® terapeuter.

Milton Trager och hans hustru avlider

Åttiotvå år gammal drabbades Milton Trager av en stroke. Trots det kunde han till viss del delta vid olika Trager®-seminarier fram till sin död sju år senare. I januari 1997 avlider Milton Trager åttioåtta år gammal. Hans hustru Emily, som spelat en stor och viktig roll i hans liv och även för utvecklingen av Trager®, följer honom snart. Emily Trager avlider på deras bröllopsdag och tillika hennes födelsedag kort därefter.

Milton Tragers arbete fortsätter

Milton Tragers arbete fortsätter att utvecklas genom Trager® instruktörer runt om i världen, som undervisar och bygger vidare på det arbete som utförts av Milton Trager baserade på de ursprungliga Trager® principerna. Det finns nu ett tusental diplomerade Trager® terapeuter i bland annat Europa, Kanada, USA, Japan, Australien och delar av Asien och Afrika. Några år efter Milton Tragers död omorganiserades The Trager® Institute till att bli det nuvarande Trager International.

Källa: "Moving Medicine - The Life and Work of Milton Trager, M.D". Biografi av Jack Liskin.

___

< Mentastics - rörelseövningar
Litteratur om Trager Approach >